Onderwijs

Als leerkracht, intern begeleider en schoolleider werkte ik de afgelopen 20 jaar op Amsterdamse basisscholen die van elkaar verschillen in profiel, wijk, leerling- en ouderpopulatie. Hierdoor heb ik de diversiteit van het onderwijs en van de leerlingen (en hun ouders) diepgaand leren kennen. Ik werk twee dagen in de week op een Amsterdamse basisschool als intern begeleider. Op dinsdag, woensdag en vrijdag ben ik beschikbaar voor freelance opdrachten.

Ik ben inzetbaar als:

 • Intern begeleider  – Als vervanger bij ziekte of zwangerschapsverlof. Bij het helpen neerzetten / ontwikkelen van een goede zorgstructuur. Of als er gewoonweg teveel werk ligt en er hulp nodig is.
 • Co-manager –  Wanneer de schoolleiding tijdelijk extra capaciteit nodig heeft (bijvoorbeeld bij projecten). Of bij ziekte of re-integratie van de schoolleiding en er op de school tijdelijk iemand nodig is om een aantal taken over te nemen.
 • Projectmanager/ uitvoerder  Denk aan: de verhuizing van de school, de aanleg van een nieuw schoolplein, het openingsfeest van een nieuw gebouw, het aanvragen (en verantwoorden) van lokale en landelijke subsidies voor een groot project, het van a tot z regelen van een website, het opzetten van goedlopende tussenschoolse opvang, enz. Ik regel het voor je, of ondersteun waar nodig.
 • Werkbegeleider van startende directeuren.
 • Ondersteuner / sparringpartner van het management, van het team bij:
  • Het uitstippelen van de koers van de school. Wat is de koers nu? Is er een gedeelde visie? Wat zijn de ambities? Waar ligt de focus voor de komende jaren en het komende jaar.
  • En daarop aansluitend: het verzorgen van het schoolplan of het strategisch beleidsplan en het jaarplan. Ik help je met het schrijven van de teksten, of doe dat voor je. En ik zorg voor de vormgeving.
  • Een constructieve samenwerking tussen ouders en school. Hoe zorg je voor goede ouderbetrokkenheid, educatieve samenwerking en heldere communicatie met ouders?
  • Externe communicatie en het profileren van de school. Hoe zorg je ervoor dat de school in verbinding staat met de omgeving. En dat de school zichtbaar(der) wordt in de wijk. Een helder communicatieplan helpt daarbij. Ik schrijf het voor je. Of ik geef je advies hoe je dat zelf kunt doen.
  • En ik help je met het schrijven van een schoolgids en het maken van een schoolapp. Daarnaast kan ik de website van de school volledig voor je verzorgen: techniek, ontwerp en inhoud.
  • Het schrijven van diverse documenten zoals: het sociaal veiligheidsplan, het schoolondersteuningsprofiel (SOP).
 • Inval-leerkracht – In de groepen 5 t/m 8.
 • Workshop Podcast maken – Voor leerlingen (groep 5 t/m 8) en /of voor leraren.